EVN khởi công gói thầu số 11 “Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp Tổ máy số 2" Nhiệt điện Ô Môn

Tin mới

22/09/2012 09:52

B.T.H