EVN: Sản lượng điện cung cấp cho miền Nam năm 2013 có thể thiếu khoảng 1,43 tỉ kWh

Tin mới

17/01/2013 08:30

M.Nhung