Facebook đạt 1 tỉ người dùng trong tháng 9, tăng hơn 50 triệu người kể từ tháng 6

Tin mới

05/10/2012 01:30

M.Nhung