FAO: Sản lượng lương thực toàn cầu tăng chậm, còn 1,7%, so với mức 2,6%, trong thập niên tới

Tin mới

08/12/2012 18:52T.Kim