FARC giết 5 lính Colombia tại tỉnh Putumayo giữa lúc hòa đàm đang diễn ra

Tin mới

21/10/2012 13:59

M.Nhung