Fars: Ả Rập Saudi cung cấp vũ khí cho lực lượng Al-Qaeda tại Syria

Tin mới

07/11/2012 07:25

Phong Linh