Fatah và Hamas chấm dứt giao tranh ngày 19-11 để thể hiện tình đoàn kết tại Bờ Tây

Tin mới

20/11/2012 01:31

M.Nhung