Gần 2 triệu trẻ em miền Bắc Ấn Độ sơ tán vì lũ trong 3 tháng qua

Tin mới

15/10/2012 21:28

Phong Linh