Gần 7,1 triệu cử tri Belarus đi bầu 110 đại biểu hạ viện khóa mới ngày 23-9

Tin mới

24/09/2012 03:31

M.Nhung