Gia Lai: Đoàn nhà báo Thái Lan thăm và làm việc với tỉnh này từ 18 đến 19-8

Tin mới

19/08/2012 16:51

M.Khuê