Gia Lai: Huyện vùng sâu K'Bang có thêm 1.000 hộ Bahnar thoát nghèo bền vững năm 2012

Tin mới

06/01/2013 08:12

M.Nhung