Gia Lai: Khánh thành “Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” tối 9-12

Tin mới

09/12/2012 18:57

T.Tiên