Gia Lai: Kỷ luật 2 chủ tịch và 1 phó chủ tịch UBND huyện do sai phạm trong công tác quản lý

Tin mới

08/12/2012 17:06

B.T.Q