Gia Lai triển khai tháng cao điểm vì người nghèo ngày 16-10, tiếp nhận gần 1,5 tỉ đồng

Tin mới

17/10/2012 00:00

M.Nhung