Giao thông ở Bắc và Tây Bắc Trung Quốc tắc nghẽn do tuyết rơi dày

Tin mới

31/12/2012 02:30

M.Nhung