GS.TS Trần Văn Khê trò chuyện về đàn tranh tại nhà riêng ngày 22-9