Guatemala: Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối tăng giá điện, 6 người chết

Tin mới

06/10/2012 08:02

B.T.H