Hà Giang cần xây thêm 293 hồ chứa nước cho 4 huyện vùng cao núi đá từ 2012-2020

Tin mới

28/10/2012 10:40

M.Nhung