Hà Giang: Khánh thành Trạm biến áp 220 kV và đường dây 110 kV Hà Giang – Yên Minh

Tin mới

18/10/2012 17:57

T.Tiên