Hà Giang phấn đấu giảm 5% tỉ lệ hộ nghèo, 7% tỉ lệ huyện, xã nghèo năm 2013

Tin mới

30/12/2012 16:57

M.Khuê