Hà Nội: 25.000 hộ dân quận Thanh Xuân bị mất nước sạch vì vỡ đường ống