Hà Nội: Bắt được 2 đối tượng gây ra 13 vụ cướp giật trên địa bàn