Hà Nội đã bàn giao 9.939/12.000 căn hộ tái định cư cho người dân

Tin mới

03/10/2012 02:00

M.Nhung