Hà Nội: Đường dây 220KV Chèm–Tây Hồ lẽ ra vận hành vào quý I/2012 nhưng hiện chưa khởi công

Tin mới

24/10/2012 19:20

M.Nhung