Hà Nội: Giá đất năm 2013 không có nhiều biến động, từ khoảng 3,4 đến 81 triệu đồng/m2

Tin mới

04/12/2012 21:59

 

T.Kim