Hà Nội thông qua khung giá đất năm 2013 ngày 4-12, tối thiểu 3,456 triệu đ/m2, tối đa 81 triệu đ/m2

Tin mới

05/12/2012 03:02

M.Nhung