Hà Tĩnh: Khởi công xây nhà máy gang thép Formosa, tổng mức đầu tư 15 tỉ USD

Tin mới

02/12/2012 21:35