Hải Dương: Giá vải sấy khô tăng 20.000-25.000 đồng/kg; hiện giá 55.000-60.000 đồng/kg

Tin mới

06/11/2012 11:40

T.Tiên