Hải Phòng: Bắt giữ và tiêu hủy 8.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc ngày 27-12

Tin mới

28/12/2012 01:04

M.Nhung