Hải Phòng: Cầu Rào 2 bắc qua sông Lạch Tray sẽ được khánh thành vào ngày 20-12

Tin mới

15/12/2012 16:50

B.T.Q