Hải Phòng có khoảng 450 DN phá sản làm 3.500 lao động mất việc 9 tháng qua

Tin mới

16/09/2012 12:20

M.Nhung