Hải Phòng: Kỷ luật Phó giám đốc Công an thành phố - Đại tá Nguyễn Bình Kiên

Tin mới

19/01/2013 10:00

B.T.H