Hải Phòng: Lễ Tiến vua kỷ niệm 471 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung diễn ra vào ngày 7-10

Tin mới

06/10/2012 16:47

T.Tiên