Hải Phòng: Mới 7-8% lượng nông sản an toàn có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

Tin mới

10/10/2012 12:20

T.Tiên