Hải Phòng: Thông xe kỹ thuật đường 356 (đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ)

Tin mới

12/01/2013 13:59

B.T.H