Hải Phòng: Trại sản xuất giống bào ngư ở Bạch Long Vĩ hoạt động cuối 2012, trị gia gần 6,3 tỉ đồng

Tin mới

29/10/2012 01:00

M.Nhung