Hải quân Iran bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn Velayat 91, kéo dài 6 ngày

Tin mới

29/12/2012 09:20

B.T.H