Hải quân Philippines giải cứu gần 100 con rùa biển từ tay những kẻ săn trộm người Trung Quốc

Tin mới

01/12/2012 21:40

T.Kim