Hai tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ

Tin mới

02/01/2013 07:01

Phong Linh