Haiti: Hơn 18.000 ngôi nhà bị ngập, gần 2 triệu người thiếu lương thực do bão Sandy

Tin mới

04/11/2012 10:59

M.Nhung