Hamas đang triển khai tạm thời lực lượng an ninh tới biên giới Gaza-Israel để bảo vệ người dân

Tin mới

25/11/2012 11:01

M.Nhung