Hàn-Nhật giảm khối lượng hoán đổi tiền tệ từ 70 tỉ USD xuống 13 tỉ USD ngày 9-10

Tin mới

10/10/2012 05:31

M.Nhung