Hàn Quốc: Chị dâu TT Lee Myung-bak bị triệu tập thẩm vấn vì dự án xây nhà dưỡng hưu tai tiếng của TT

Tin mới

20/10/2012 08:06

B.T.H