Hàn Quốc: Công bố ảnh vụ ám sát Tổng thống Chun Doo-Hwan năm 1983

Tin mới

11/10/2012 14:54

 

T.Nguyên