Hàn Quốc định phóng thử tên lửa đẩy tự chế đầu tiên “Naro-1” ngày 26-10

Tin mới

11/09/2012 17:20

M.Nhung