Hàn Quốc: Hoãn mua 60 chiến đấu cơ theo kế hoạch từ nay đến năm 2013

Tin mới

17/12/2012 20:26

Lê Thoa