Hàn Quốc: Ngày 14-9, chính phủ bắt đầu chuyển văn phòng tới thành phố Sejong

Tin mới

14/09/2012 19:51

M.Khuê