Hàn Quốc: Ngày 31-12, vận hành 3 lò phản ứng hạt nhân bị đóng cửa vì thiếu an toàn

Tin mới

31/12/2012 19:26

Lê Thoa