Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng, có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào, ngày 28-1

Tin mới

29/01/2013 02:30

M.Nhung