Hàn Quốc tuyên bố lắp 1 hệ thống giám sát thông minh gần biên giới liên Triều

Tin mới

20/10/2012 07:33

B.T.H